С опита идва и успехът в изпълнението
ExportPack™ е концепция на опаковането, където въведохме най-доброто ноу-хау от комбинацията между нашият опит и този на клиентите ни

ExportPack™

 • Зад името ExportPack™ стоят висококачествени материали и процеси, предназначени да осигурят защита на вашия продукт по време на транспортиране и товаро-разтоварни работи. Този продукт е разработен в продължение на много години от дизайнери с опит в опаковъчната индустрия в сътрудничество с професионалисти от по-големи фирми в сектора. Продуктовата гама ExportPack™ на PalletBiz включва следното:
  • ExportPack™ Lightweighter (за лек товар)
  • ExportPack™ Heavyweighter (за тажък товар)
  • ExportPack™ Waterproof (водоустойчив)
  • ExportPack™ DesignMe (по спецификации на клиента)

  Отличаващите се ключови елементи на тази търговска марка винаги са част от опаковката, независимо за кой продукт от серията ExportPack™ става въпрос.

За контакти:

ExportPack™ подчертава необходимостта от безопасност и защита на товара – опаковката трябва да е издръжлива и устойчива, за да го защити напълно. ExportPack™ е проектиран за адаптиране според конкретните изисквания на клиента, но и по стандартен подход, за да се осигури комбинация от всички параметри. Сглобяването обаче трябва да бъде толкова индивидуално, колкото самия продукт, както и да съответства на плътността и размерите на продукта и транспортните средства (неопакован, в насипно състояние или в контейнер).

Пример за етикет на безопасност ExportPack™

 

При изработването на ExportPack™ се взема предвид начина, по който се съхранява и работи с продукта по време на транспортиране, при какви условия ще пътува и кое е крайното му местоназначение. Той трябва да способства за лесното боравене с продукта и да е съвместим с разнообразни начини на транспорт (автомобилен, железопътен, морски и въздушен), както и с вариации в статичните (инфраструктура) и климатичните (влажност и температура) условия.

Кутиите/щайгите ExportPack™ са конструирани за конкретната употреба на съответния продукт или проект, а размерите им са точно такива, каквито са необходими за конкретната цел, като същото се отнася и до количеството използвани материали. Това се постига чрез включване на няколко заинтересовани страни в процеса на производство или дистрибуция, по време на който се придобиват важни познания за конкретния продукт. В крайна сметка това води до икономично опаковъчно решение, за което никога не плащате повече, отколкото би трябвало, като същевременно поддържате малкообемен и зелен профил.

ExportPack™ Lightweighter (за лек товар)