ДЕЙНОСТ

Идеята в основата на бизнес системата PalletBiz е създаването на международна мрежа от производствени единици за дървени и метални опаковки и разпределителни складове за опаковъчни и транспортни материали. От първоначалната ни висококачествена производствена база в Европа ще се разширим в други части на света, а с трансгранична съвместна работа ще постигнем икономии от мащаба и уникален профил на обслужване на клиентите.

Мисия

„С помощта на силата на своята мрежа PalletBiz ще предоставя на своите клиенти качествени опаковъчни и транспортни материали, както и трансгранични услуги – „всичко на едно място“ – и така ще задоволим постоянно променящите се интереси на акционерите, служителите, доставчиците и околната среда.”

Визия

„Да допринасяме все повече за развитието на местните общности, в които работим. Зачитайки нашата корпоративна и социална отговорност, същевременно се стремим да бъдем сред топ 10-те доставчици на качествени материали за обработка и опаковане и свързаните консултантски услуги – със солидни бази в EMEA и нововъзникващи такива в Северна Америка – до 2024 г.“

Сертификати

Кликнете тук за да видите сертификатите по ISO, получени от PalletBiz като част от нашата бизнес стратегия.