career-in-palletbiz

Уникална бизнес концепция

Международна мрежа от производствени единици за дървени и метални опаковки и разпределителни складове за опаковъчни и товаро-разтоварни материали.
forest
PalletBiz използва дървесина от отговорни източници
PalletBiz се ангажира да заеме водеща позиция в сектора по отношение на опазването на околната среда чрез поддържане на горското биоразнообразие, производителността и екологичните процеси.
Frontpage-3-Worker_medium
Направи положителна промяна
Нашият успех е пряк резултат от усилията на нашите трудолюбиви работници – ето защо се гордеем да сме активен сътрудник в местните общности

Дейност

Идеята в основата на бизнес системата PalletBiz е създаването на международна мрежа от производствени единици за дървени и метални опаковки и разпределителни складове за опаковъчни и транспортни материали. С близка международна кооперация постигаме икономии от мащаба, и същевременно уникален профил на обслужване на клиентите.

Околна среда

Освен процедури за постигане на отлично ниво на оперативна дейност подходът на PalletBiz включва политики за корпоративна социална отговорност (КСО), както и насоки за опазване на околната среда, здравето и безопасността (ОСЗБ).

Както е споменато в декларацията за нашата мисия, ще постигнем целите си, като същевременно гарантираме спазването на международните стандарти за КСО и ОСЗБ. Нашите производствени единици тенденциозно привеждат дейността си в съответствие със стандартите за КСО и ОСЗБ, които спазват нашите клиенти или финансови партньори, и получават съответните сертификати за това.

Водещи принципи

PalletBiz има много прост набор от основни ценности, които ръководят нашия подход за развиване на стопанска дейност в различни страни при съобразяване с културните различия:

Правим всичко възможно да прилагаме тези основни корпоративни ценности във всички стопански дейности на PalletBiz и отношения с нашите клиенти, доставчици, франчайз партньори, служители и др.