ДЕЙНОСТ

Идеята в основата на бизнес системата PalletBiz е създаването на международна мрежа от производствени единици за дървени и метални опаковки и разпределителни складове за опаковъчни и транспортни материали. С близка международна кооперация постигаме икономии от мащаба, и същевременно уникален профил на обслужване на клиентите.

Прочетете повече за нашата Дейност тук

ОКОЛНА СРЕДА

Освен процедури за постигане на отлично ниво на оперативна дейност подходът на PalletBiz включва политики за корпоративна социална отговорност (КСО), както и насоки за опазване на околната среда, здравето и безопасността (ОСЗБ).

Както е споменато в декларацията за нашата мисия, ще постигнем целите си, като същевременно гарантираме спазването на международните стандарти за КСО и ОСЗБ. Нашите производствени единици тенденциозно привеждат дейността си в съответствие със стандартите за КСО и ОСЗБ, които спазват нашите клиенти или финансови партньори, и получават съответните сертификати за това.

Прочетете повече за Околната Среда тук

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ

PalletBiz има много прост набор от основни ценности, които ръководят нашия подход за развиване на стопанска дейност в различни страни при съобразяване с културните различия:

Правим всичко възможно да прилагаме тези основни корпоративни ценности във всички стопански дейности на PalletBiz и отношения с нашите клиенти, доставчици, франчайз партньори, служители и др.

Прочетете повече за нашите Ценности тук