1-1
Специални кутии
Special Boxes are a combination of all of the box types and are made according to client specifications.

Специални кутии

Специалните кутии са комбинация от всички видове кутии и се изработват според спецификациите на клиента. Кутиите могат да бъдат снабдени с всичко – вложки, по-малки механизми, панти и др.

Специалните кутии са с по-малки размери и обикновено отвътре са оборудвани с по-малки дъски, за да се осигури безопасно съхранение. Тези кутии са чудесен избор на опаковка, когато става въпрос за съхранение на малки части в по-големи количества, напр. винтове, пирони и др.

За контакти: