forest
PalletBiz използва дървесина от отговорни източници
PalletBiz се ангажира да заеме водеща позиция в сектора по отношение на опазването на околната среда чрез поддържане на горското биоразнообразие, производителността и екологичните процеси.

Околна среда

Освен процедури за постигане на отлично ниво на оперативна дейност подходът на PalletBiz включва политики за корпоративна социална отговорност (КСО), както и насоки за опазване на Околната среда, Здравето и Безопасността (ОСЗБ).

Както е споменато в декларацията за нашата Мисия,ще постигнем целите си, като същевременно гарантираме спазването на международните стандарти за КСО и ОСЗБ. Нашите производствени единици тенденциозно привеждат дейността си в съответствие със стандартите за КСО и ОСЗБ, които спазват нашите клиенти или финансови партньори, и получават съответните сертификати за това.

Освен че отговаря на основните стандарти за работа и качество на приемащите ни страни, PalletBiz има ясната амбиция да изпревари конкуренцията, като осигурява най-високо качество и изпълнява международните оперативни стандарти, които нашите клиенти ценят. Това включва непрекъснат процес на рециклиране на материалите, както и намаляване на консумираната енергия и отделените емисии по време на оперативната дейност.

Сертификати

Освен че сме сертифицирани от FSC®  (SGSCH-COC-009716) в рамките на стратегията на PalletBiz за опазване на околната среда получихме и сертификат по ISO. Можете да видите сертификата тук.

Дървесина от отговорни източници

PalletBiz подкрепя всички зелени инициативи, и непрекъснато търси нови начини, които могат да помогнат на нашата организация да расте и да се развива по устойчив начин.

PalletBiz Румъния haвече се включи в няколко местни инициативи за презасаждане на горите и ще продължи да подкрепя само устойчиви компании като източници за доставка на горска дървесина. Този  франчайзополучател взе решение през 2012 г. да се сертифицира по FSC®, за да заеме водеща позиция в опаковъчния сектор и да участва в поддържането на биоразнообразието, производителността и екологичните процеси в гората. Тук можете да видите най-актуалния сертификат по FSC® на PalletBiz Румъния.

Въпреки че PalletBiz Румъния е първият и в момента единственият член на нашата мрежа, получил гореспоменатия сертификат, нашата организация се стреми да осигури сертифицирането на всички останали франчайзополучатели през следващите няколко години. PalletBiz Romania стана модел за подражание и вдъхнови останалата част от мрежата да следва по стъпките му към по-добра устойчивост. Цялата мрежа на PalletBiz споделя мисията на FSC® за „насърчаване на екологосъобразно, социално изгодно и икономически възможно управление на горите в света“.