wire
Ръководство за качество
EPAL предоставя универсално ръководство за класификация, за да улесни глобалното изкупуване и обмен на стандартизирани товароносители
Banner-gitterbox2
PalletBiz Gitterboxes
Най-известните метални решетъчни кутии на пазара.

Решетъчни кутии gitterbox

Решетъчните кутии Gitterbox са едни от най-известните единици за товаро-разтоварване на материали в сектора. Металните кутии тежат около 70 kg, а обемът им е около 0,8 m3. Една кутия може да бъде натоварена с до 1500 kg, а когато кутиите се подреждат една върху друга, може да се достигне и максималният капацитет от 6000 kg.

GITTERBOXES
Както е споменато по-горе, решетъчните кутии Gitterbox могат да се подреждат една върху друга до максимално седем броя, но в този случай не забравяйте да не товарите всяка отделна кутия с повече от 800 kg. В предната част на Gitterbox са прикрепени два капака за отваряне/затваряне на кутията. Освен това улесняват товаренето на стоки в складовата единица.

По стандарт всяка Gitterbox трябва да е обозначена с годината на производство и името на производителя. Според стандарта UIC 435-3 качеството на Gitterbox е важен фактор – в нашия сектор грешките в това отношение се разграничават на критични, големи и малки.

Спецификации

РАЗМЕРИ:

1240 x 835 x 970 mm

СТАНДАРТИ:

DIN 15/155, EPAL, UIC Norm 435-3

МАТЕРИАЛ:

50 x 50 x 3,8-4,0 mm

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Товароносимост до 1500 kg. Сиво RAL 7030. Възможност за подреждане на 4 една върху друга

ТОВАРНО КОЛИЧЕСТВО:

96 – 108 бр. / Стандартен камион