ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ

PalletBiz има много прост набор от основни ценности, които ръководят нашия подход за развиване на стопанската дейност в различни страни при съобразяване с културните различия:

Правим всичко възможно да прилагаме тези основни корпоративни ценности във всички стопански дейности на PalletBiz и отношения с нашите Клиенти, Доставчици, Франчайз партньори, Служители и други.

ЧЕТИРИТЕ ЦЕННОСТИ:

Откритост

Само ако общуваме открито, ще можем да изграждаме отношения, да се справяме с предизвикателствата и да се възползваме от възможностите.

Лоялност

Независимо дали става дума вътрешни (човешки ресурси) или външни (клиенти/доставчици/партньори) отношения, ще се стремим да работим в екип и да създаваме дългосрочни отношения.

Проактивност

Трябва да мислим и да планираме напред, както и да прилагаме принципа „навременна внимателност“.

Изгода за всички

Във всички бизнес отношения ще се стремим да постигаме „печалби“, които обаче ще споделяме с тези, които ни помагат да ги постигнем.