Frontpage-3-Worker_medium
Направи положителна промяна
Нашият успех е пряк резултат от усилията на нашите трудолюбиви работници – ето защо се гордеем да сме активен сътрудник в местните общности

Водещи принципи

PalletBiz има много прост набор от основни ценности, които ръководят нашия подход за развиване на стопанската дейност в различни страни при съобразяване с културните различия:

Правим всичко възможно да прилагаме тези основни корпоративни ценности във всички стопански дейности на PalletBiz и отношения с нашите КлиентиДоставчициФранчайз партньориСлужители и други.

Четирите ценности:

Откритост

Само ако общуваме открито, ще можем да изграждаме отношения, да се справяме с предизвикателствата и да се възползваме от възможностите.

Лоялност

Независимо дали става дума вътрешни (човешки ресурси) или външни (клиенти/доставчици/партньори) отношения, ще се стремим да работим в екип и да създаваме дългосрочни отношения.

Проактивност

Трябва да мислим и да планираме напред, както и да прилагаме принципа „навременна внимателност“.

Изгода за всички

Във всички бизнес отношения ще се стремим да постигаме „печалби“, които обаче ще споделяме с тези, които ни помагат да ги постигнем.