Дейност

Идеята в основата на бизнес системата PalletBiz е създаването на международна мрежа от производствени единици за дървени и метални опаковки и разпределителни складове за опаковъчни и транспортни материали. С близка международна кооперация постигаме икономии от мащаба, и същевременно уникален профил на обслужване на клиентите.

Прочетете повече за нашата Стопанска Дейност тук

Околна Среда

Освен че отговаряме на основните стандарти за работа и качество на приемащите ни страни, имаме и ясната амбиция да изпреварим конкуренцията, като осигурим най-високо качество и изпълним международните оперативни стандарти, които нашите клиенти ценят. Това включва непрекъснат процес на рециклиране на материалите, както и намаляване на консумираната енергия и отделените емисии по време на оперативната дейност.

Прочетете повече за нашите принципи на Околната Среда тук

Водещи Принципи

PalletBiz има много прост набор от основни ценности, които ръководят нашия подход за развиване на стопанска дейност в различни страни при съобразяване с културните различия: откритост, лоялност, проактивност, изгода за всички. Правим всичко възможно да прилагаме тези основни корпоративни ценности във всички стопански дейности на PalletBiz и отношенията ни с партньори.

Прочетете повече за нашите Ценности тук